ZAPYTANIA OFERTOWE 2016 / RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych technik medycznych – hybrydowa sala operacyjna”, złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś Priorytetowa III,  „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych” Firma PAWEŁCZAK – SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.

Poradnia logopedyczna Grammatical w Częstochowie od dziś w LEKARZ DOMOWY

W LEKARZ DOMOWY powstała poradnia logopedyczna. Specjalistka logopedii i neurologopedii Pani Iwona Jarzabek stosuje terapię logopedyczną i neurologopedyczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań pacjenta. Od wielu lat wspomaga osoby po udarach, urazach i wylewach. Pracuje z afatykami, osobami z chorobą Parkinsona i Alzheimera. Ponadto wspiera rodziny osób z demencją i stwardnieniem rozsianym.

Nasza specjalistka postara się zapewnić Ci najlepszą możliwą opiekę. Po więcej informacji zapraszamy tutaj...

LEKARZ DOMOWY jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, który funkcjonuje w Częstochowie od 1992 roku. Założycielem firmy jest lek. med. Wiesław Pawełczakspecjalista chirurgii ogólnej oraz medycyny ogólnej.