Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna Częstochowa

W Poradni Neurologicznej udzielane są świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia zaburzeń układu nerwowego. Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne (wywołane wadami rozwojowymi) lub wtórne (towarzyszące innym schorzeniom, których ognisko pierwotne niejednokrotnie mieści się poza układem nerwowym). Zmiany w układzie nerwowym mogą wystąpić w wyniku różnych urazów, uszkodzeń i zapaleń tkanek miękkich i struktur kostnych.

Nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne mogą stanowić poważne zagrożenie nawet dla życia. Niejednokrotnie bagatelizowane bóle głowy czy mięśni mogą występować w przebiegu mikroudarów, wylewów, mikrowylewów do centralnego układu nerwowego, lub być objawem innej choroby. Szczególnie w okresie letnim u małych dzieci lub osób ukąszonych przez kleszcze, mogą pojawić się objawy ze strony układu nerwowego pod postacią gorączki, bólu głowy, zaburzeń świadomości, które są konsekwencją kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Wszelkie utraty przytomności powinny być diagnozowane przez neurologa, gdyż mogą być one objawem np. padaczki, która bez odpowiedniego procesu leczenia może przyczynić się nawet do śmierci.

...

Terminy przyjęć specjalistów tej poradni

Specjalistasortuj malejąco Terminy przyjęć

Motyl Adam

środa:
8:00-11:00
Obrazek użytkownika Motyl Adam